Renovatie

Bij renovatie draait alles om zorgvuldigheid. Het mag natuurlijk niet gebeuren dat een pand haar karakter verliest. Dit heeft alles te maken met kennis van de bouwconstructie en materialen. Van Ginkel mag terugkijken op een mooie reeks bijzondere renovatieprojecten. Eigenlijk heeft elk project haar eigen speciale uitdagingen. Van Ginkel doet daarom een gedegen vooronderzoek en wijst u op allerlei belangrijke details. Want als we het doen, dan doen we het grondig.

Renovatie

Zorgvuldigheid en grondigheid